Innlegg: Et kaldere Kristiansand?

I tirsdagens Fædrelandsvennen varsler ordføreren færre innvandrere i Kristiansand. Dessverre varsler han samtidig et kaldere Kristiansand. Det bor over 80 000 mennesker i Kristiansand kommune. Hvert år tar vi i snitt imot 150 flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber oss om å bosette. Det er en del av det ansvaret alle norske kommuner blir bedt om å ta. Det ordføreren nå gjør, er å be en kommune med over 80 000 innbyggere å vurdere om vi klarer å ta i mot 150 mennesker i nød. Det er iskaldt og lite raust.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Verden

Innlegg: Sex, pappvin og Kinderegg

Med sex, pappvin og Kinderegg – flankert av tilsynelatende overivrige moralpolitikere – startet vi sommersesongen med et par syndige pekefingre. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ville forby Kinderegg, Kjersti Toppe (Sp) snakket om å forby pappvin, og Anette Trettebergstuen (Ap) gir politisk motiverte sexråd. Vi andre roper selvsagt høyt om moralisme og formynderstat.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Diverse

Innlegg: Billigere SFO?

Kristiansand har en av landets dyreste SFO-priser, og SFO-undersøkelsen har flere ganger på rad vist at mens foreldrene i stor grad er fornøyde med kvaliteten, så er de misfornøyde med prisen. Det er det mulig å gjøre noe med, men det koster og det må prioriteres foran noe annet. Derfor er det viktig at vi også har et bevisst forhold til at vi kan velge på hvilken måte vi vil gjøre noe med det. I forrige møte i oppvekststyret i Kristiansand fremmet jeg flere forslag om å vurdere en endring av modellen for oppholdsbetaling i SFO.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Alkoholpolitikk som kan forklares og forsvares

I siste bystyremøte før ferien behandlet vi retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune. Spesielt to endringer var omstridte: Tillatelse til å skjenke på kjøpesentre, og fjerning av regelen om å måtte drive ett år før du kan skjenke brennevin. Etter min mening innebærer ingen av endringene en liberalisering – kun en fornuftig opprydning. I Dagbladet i dag skriver rapperen og avholdsmannen Vegard Unstad om sitt forhold til alkoholpolitikk. Ett av sitatene fra kronikken beskriver etter min mening godt hvordan vi lokalt bør utforme alkoholpolitikken:

Ja, jeg forstår at politikerne ikke vil slippe utelivsbransjen ut av kontroll. Det er faktisk helt greit. Regler er ikke så dumt det, så lenge de kan forklares og forsvares med sunn fornuft.

Les videre

9 kommentarer

Filed under Kristiansand, Næringspolitikk, Sosialt ansvar og velferd

Kultur for debatt?

Jeg har bodd flere år i Oslo, men det er overraskende lite jeg savner med Oslo. Kanskje med ett unntak; muligheten til å – nesten når det måtte være – kunne velge å gå på et seminar, et foredrag eller en debatt. Lytte, lære og delta. Engasjere, irritere og la meg overbevise. De mulighetene begrenset seg selvsagt i Mandal, men også i Kristiansand har jeg savnet slike arenaer. Nå ser det kanskje ut til å kunne forandre seg? Mira Svartnes Thorsen har startet Ordskifte – et debattforum om samfunnets mest grunnleggende verdier, som de selv beskriver det på Facebook.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Demokrati, Kristiansand

Ta skolen på alvor

Lite er viktigere enn kvaliteten i den norske skolen, og en av samfunnets aller viktigste oppgaver er å gi barn utdannelse som setter dem i stand til å bli kunnskapsrike og selvstendige borgere. Den siste tiden har det vært stort fokus på skolen i Kristiansand. Det i seg selv er bra, men det er ikke bra når det skjer etter innfallsmetoden og med en særdeles blankpussa politisk mynt. Hittil i 2012 har vi dessverre hatt mye av det siste. Det er ikke å ta skolen på alvor.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Tigging – eller skole og jobb?

I torsdagens Fædrelandsvennen kunne vi lese om familien Miclescu fra Romania. I mange år har de tigget i gatene i Kristiansand. Nå ønsker de å bosette seg her, skaffe seg jobb og la barna gå på norsk skole. «Nei, send dem ut», er gjennomgangstonen i avisens kommentarfelt på Facebook. Det vitner om lite kunnskap og tenderer til forutinntatt forakt. Akkurat slik de fleste debattene om tiggerne i Kristiansand har vært de siste årene. Når disse menneskene nå vil jobbe – heller enn å tigge – så må vi applaudere, ikke trakassere. Både fordi de gjør det med loven i hånd, og fordi det er grunnleggende bra – både for dem og for samfunnet om flere kan jobbe og gå på skole, heller enn å måtte tigge i Markens.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Sosialt ansvar og velferd, Verden

Kronikk: Vis ansvar mot mobbing

(Denne kronikken stod på trykk i Fædrelandsvennen 22. mars 2012, og er signert hele Oppvekststyret i Kristiansand.)

”Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.” Dette er hovedmålet i regjeringens Manifest mot mobbing, som er signert av 324 kommuner, deriblant Kristiansand. Sammen med Opplæringslovens stadfestelse av elevers rett til et godt psykososialt miljø, danner det grunnlaget for våre felles forpliktelser til å sørge for at ingen elever utsettes for mobbing. Vi som folkevalgte politikere har det overordna ansvaret for å sette skolen i stand til å forhindre og håndtere mobbing og krenkende adferd. Det er et stort ansvar, og det er et alvorlig ansvar. Når kommunen nylig ble dømt i den mye omtalte mobbesaken, viser det at noen føler seg sviktet av systemet. Det i seg selv er alvorlig – både for den det gjelder og for vi som sitter med ansvaret for kommunens skoler. Vi ser at mye har endret seg de siste tiårene – forhåpentligvis til det bedre – men vi vet også at det fremdeles er elever som opplever mobbing i skolene i Kristiansand. Høyesterett har slått fast at kommunen har ansvaret. Det ansvaret må vi ta på alvor, vise stor ydmykhet overfor, og vi må jobbe ut fra det faktum at det dessverre ennå er avstand mellom ideal og virkelighet.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning, Sosialt ansvar og velferd

Medlem mot min vilje?

Stort sett kan jeg selv velge hva jeg vil mene – og hvor jeg vil mene det. Men på Facebook er det dessverre ikke alltid slik. Jeg har mange ganger opplevd å bli lagt til i grupper viet et eller annet formål – lite eller stort. Noen ganger er jeg enig i gruppens formål, og noen ganger er jeg uenig. Det i seg selv er egentlig irrelevant. Jeg vil selv velge om jeg skal støtte en sak eller ikke, og de som legger til andre mennesker i ei slik Facebook-gruppe – uten deres velsignelse – fortjener en smekk på lanken.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Sosiale medier

Kronikk: Hva vil vi med skolen i Kristiansand?

For en tid tilbake kom jeg i snakk med en eldre herre på toget. Han kom på i Drammen og fant vindusplassen – helt bakerst i vogna. Vi prata om mye, Asbjørn og jeg. Men for en gangs skyld så brukte jeg mer tid til å lytte enn til å snakke. Asbjørn er en pensjonert lærer – i sløyd og i mattematikk – og han fortalte meg historien om den ene eleven han aldri glemmer. En ung gutt som ikke passet inn i den skolehverdagen han var plassert i. Han var svak faglig, falt gjennom sosialt, og havnet ofte i trøbbel i friminuttene. Han fikk spesialundervisning på eget grupperom, ble stadig sendt på ganga, til rektors kontor eller hjem til foreldrene. Til slutt ble han flyttet til en annen skole. Det var i femte klasse. Gutten var elleve år, på skakkjørt vei ut i livet og ble behandlet som et problem – for alle andre enn ham selv: “Jeg angrer på måten denne gutten ble kastet vekk og flyttet rundt, kun for at andre skulle få det bedre og systemet skulle fungere. Ingen tenkte egentlig på hva dette gjorde med han og hans fremtid”. Asbjørns historie handler om hvor galt det kan gå når enkeltmenneskene må vike for systemet. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole og utdanning