Category Archives: Barnehage

Innlegg: La Nøtteliten få vente

I løpet av 2013 er det planlagt en samlet gjennomgang av barnehagestrukturen i Kristiansand kommune. Den skal bidra til å gi oss politikere den kunnskapen vi trenger for å ta gode avgjørelser om hvordan fremtidens barnehagestruktur skal se ut – både ut fra et kvalitativt og et økonomisk perspektiv. Derfor er det uklokt å legge ned kommunale barnehager allerede nå – enten det er Hamretun på Tveit eller Nøtteliten på Hånes. Vurderingen av disse barnehagenes fremtid bør tas i forbindelse med en samlet strukturgjennomgang. Derfor foreslår Venstre i sitt alternative budsjett å utsette vurderingen av nedleggelser. Ikke fordi vi vil konservere strukturen i Kristiansand, men fordi vi vil gjøre våre vedtak på et godt informert og faglig fundert grunnlag.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehage, Kristiansand