Jeg vil ha sektorpolitikere og sektordebatter

I går var jeg på mitt andre møte i oppvekststyret i Kristiansand. De dagene vi var samlet i forrige uke gikk klokelig med til nødvendig opplæring. Nå var det tid for å drive med oppvekstpolitikk. For det er vel det vi skal gjøre som oppvekstpolitikere? Før var alle sektorpolitikere. Nå er vi mer og mer generalister og partipolitikere som haler og drar i hver vår ende av kontroversielle saker på tvers av sektorene. Det i seg selv har en verdi, men Kristiansand som en av kommunene som fremdeles har sektorutvalg, har også en mulighet til å ha sektorpolitikere og drive med sektordebatter. Det vil jeg ha mer av. Mitt mål med oppvekstsektoren og oppvekststyret i Kristiansand er at vi som oppvekstpolitikere skal kjempe for sektoren – både innad, utad, i partiene og i bystyret. Vi må ta ansvar og være sektorpolitikere.

Som medlem av oppvekststyret, så er jeg oppvekstpolitiker. Det betyr at jeg skal slåss for barnehagene og skolene i kommunen. Men vi må også ha sektordebatter. Debatter som ikke bare handler om tautrekking av ressurser mellom sektorene, men som er en politisk debatt om hva vi vil med skolen i Kristiansand – eller omsorgstilbudet i kommunen for den saks skyld. Jeg skal ikke si at vi ikke har diskutert saker relatert til oppvekstsektoren  i Kristiansand de siste periodene, men en veldig stor andel av sakene har vært relatert til den fysiske strukturen. Til nedleggelse av skoler, bygging av skoler, sammenslåing av skoler og rehabilitering av skoler. Jeg savner at vi som skoleeier diskuterer hva vi vil med Kristiansandskolen. Ikke bare de fysiske strukturene – men også innholdet i skolen. Her må oppvekstpolitikerne ta ansvar!

I gårsdagens oppvekststyremøte foreslo jeg derfor at bystyret – etter modell fra blant annet Stavanger – gjennomfører en årlig skolepolitisk debatt om hva vi vil med Kristiansandskolen. Som en del av det bør kvalitetsmeldinga for skolen flyttes ut av årsrapporten og legges frem som grunnlag for den årlige debatten, med særskilte temaer forberedt av oppvekststyret hvert år. Det er en måte å vri fokus over på den aller viktigste delen av vårt ansvar som skoleier – nemlig å sørge for at innholdet i skolen er godt nok. Forslaget fremmet jeg i forbindelse med behandling av handlingsplan og budsjett 2012-2015, og et enstemmig oppvekststyre vedtok å anbefale verbalforslaget frem mot den endelige behandlingen i bystyret i desember. Selve forslaget kan du lese nederst i bloggposten!

Dette var én måte for oppvekststyret å vise at de skal være et sterkt sektorutvalg som kjemper for den sektoren de er satt til å være politikere for. En annen er å gi signaler om hva som er tverrpolitisk viktig å prioritere i den inneværende handlingsplan- og budsjettprosessen. I Kristiansand har det vært tradisjon for at utvalgenes behandling ikke ender opp i noe annet enn at forslag til handlingsplan for sektoren tas til orientering. Men jeg mener at vi som oppvekststyre har mulighet til å vise hvor vi mener at partiene og til sist bystyret må styrke rådmannens forslag. Derfor la jeg inn et forslag om tillegg til vedtaket om at vi tar saken til orientering:

“Oppvekststyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen for arbeidet med tidlig innsats, det spesialpedagogiske tilbudet og de tilrettelagte tiltakene for barn med særlige behov i oppvekstsektoren. Oppvekststyret anmoder bystyret om å sørge for en omprioritering innenfor forslag til handlingsplan og budsjett 2012-2015 som muliggjør en økning i driftsrammen til oppvekstsektoren, tilgodesett nevnte formål.”

Forslaget fikk enstemmig tilslutning i oppvekststyret, og jeg ser på det som et tegn på at vi har valgt et oppvekststyre som vil være sektorpolitikere og som vil kjempe for sektoren. Både gjennom drakamper om budsjetter, og gjennom å sette innholdet i de tjenestene vi har ansvar for på dagsorden. Under her ser du forslaget om en årlig debatt om innholdet i Kristiansandskolen, som jeg beskrev over her, og fikk tilslutning til i går.

Nå tar jeg det for gitt at oppvekstpolitikere fra alle partiene vil ta med seg og kjempe for begge disse sakene inn i sine partigrupper og frem mot bystyrets endelige behandling i desember!

“Kommunen er pålagt å utarbeide en årlig kvalitetsmelding for grunnskolen. Den har som formål å beskrive status og grad av måloppnåelse knyttet til ulike sider av grunnopplæringen i Kristiansand, innenfor seks forhåndsdefinerte områder. Seneste kvalitetsmelding ble presentert som en del av årsrapporten for skolesektoren. Kvalitetsmeldingen gir skoleeier en mulighet til å gjennomføre en overordnet debatt om innholdet i Kristiansandskolen, og bystyret bør årlig drøfte status og utfordringer for skolesektoren i kommunen, med særskilte fokusområder for hvert år. Dette kan gjøres etter modell fra blant annet Stavanger.

 1. Kvalitetsmeldingen skilles ut fra årsrapporten og suppleres med et utfordringsbilde for Kristiansandskolen. Meldingen leveres for skoleåret – ikke kalenderåret, og får navnet “Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen”.
 2. Behandlingen gjennomføres etter følgende tentative årshjul:
  • Februar/mars: Oppvekststyret behandler og vedtar særskilte temaer for det gjeldende skoleårets melding, etter forslag fra oppvekstdirektøren. Pålagte rapporteringer følger årlig meldingen, uavhengig av tema.
  • August: Oppvekststyret behandler og sender meldingen videre til bystyret.
  • Oktober/november: Bystyret drøfter meldingen gjennom en generaldebatt om Kristiansandskolens innhold, kvalitet og utfordringer. Meldingen foreslås tatt til orientering av bystyret. Oversendelsesforslag som fremmes i drøftingen går via rådmannen til oppvekststyret. Ved hensikt sendes forslag til andre utvalg i kommunen.
  • Oppvekststyret (eller eventuelle andre utvalg) gjennomgår og behandler aktuelle oversendelsesforslag fra bystyrets drøfting.
 3. Bystyret ber oppvekststyret om å behandle og vedta endelige rutiner for utforming og behandling av “Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen”.”
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Kristiansand, Skole og utdanning

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s