E-valg – spennende eller skummelt?

Bilde: www.krd.dep.noI dag fikk Mandal og ti andre kommuner beskjed om at de er tatt med i KRD sin forsøksordning på E-valg ved kommunevalget i 2011. Fra før av er Mandal en av de kommunene som ved det samme valget skal la 16- og 17-åringer få stemme. Ved første øyekast høres det spennende ut, men jeg er sikker på at E-valg også har sine negative sider. Sider som kanskje har større implikasjoner for de demokratiske styringsidealene enn det de positive har? Jeg er positiv, men likevel litt skeptisk.

I de 11 forsøkskommunene vil over 200 000 stemmeberettigede få muligheten til å stemme hjemmefra over internett. Du trenger ikke møte opp på valglokalet, og du trenger ikke benytte deg av en ordinær stemmeseddel. Men du kan velge å gjøre det på den vanlige måten. Du kan møte opp på valglokalet, gå i det vanlige avlukket, velge ut den stemmeseddelen du ønsker og putte den i urna hos funksjonæren. Det er fritt valg. Ingen tvang! Et viktig demokratisk prinsipp er at valg skal være frie og hemmelige. Det er kanskje de to prinsippene som som i størst grad er grunnen til at bruken av elektronisk stemmegivning fortjener både en prinsipiell diskusjon og en grundig evaluering i ettertid. Valgkanalen er vårt viktigste verktøy for å påvirke sammensetningen av de folkevalgte organer. Det er der vi har anledning til å direkte påvirke hvem som skal representere oss og styre vår kommune de neste fire årene. E-valg handler om å legge tilrette for å enklere kunne avgi stemme og det handler om å tilpasse valgsystemet til tiden og teknologien. Men hva da med det frie og hemmelige?

Ved å gå til valglokalet og inn i stemmeavlukket, kan du stemme alene og usett. For å unngå at noen skal tvinge deg til å stemme noe annet enn det du ønsker, vil du ved E-valg få anledning til å angre og stemme på nytt helt frem til valgdagen. På valgdagen kan du i tillegg ombestemme deg enda en gang, gå til valglokalet og stemme helt på nytt på den ordinære måten. Selv om den muligheten er der, er det ikke sikkert den vil bli benyttet. Det er likevel en ventil som letter litt på spørsmålet om en slik måte å stemme på vil være fri og hemmelig for alle.

Ny teknologi er både fantastisk og skummelt. Forsøksordnignen med E-valg vil helt sikkert vise oss begge sider. Jeg er fremdeles positiv til å prøve, men grunnleggende skeptisk til alt som tukler med viktige demokratiske prinsipper. Kanskje er dette gjennomførbart og bra for demokrati og deltakelse. Kanskje er det ikke det. Vi får se! Jeg er villig til å forsøke.

3 kommentarer

Filed under Demokrati, Valg 2011

3 responses to “E-valg – spennende eller skummelt?

 1. Jeg er bekymret for dette med e-valg og hvorvidt det blir et fritt og hemmelig valg. Ved å stemme hjemmenifra er det større mulighet for at man blir utsatt for press. Kan se for meg at sentrale skikkelser reiser rundt på «besøk» til «sine» velgere og «hjelper» de med den elektroniske stemmingen ?

 2. Får vel kommentere litt, då, sidan eg får meir enn 140 teikn å boltre meg på :-)

  Først av alt vil eg gjerne skille mellom elektronisk val i vallokalet («valgomat») og internett-basert val heimefrå eller kor ein no måtte befinne seg. Valgomatar vil i verste fall berre vere ein teknologisk og menneskeleg fiasko. Eg har vore med i stemmestyret ved dei siste 3 eller 4 vala i ein krets med ca 4500 i manntalet og oppmøte på 80%. Gjennomføringa har gått veldig glatt unntatt det første året i ny skole – då sto alle eit kvarter ekstra for å glane på nyskolen og det vart kø. Elles har mange brukt ca 30-60 sekund frå dei kjem inn døra via stemmeavlukket til dei er ved manntallet for avkryssing (der er det gjerne litt kø). Etter at vallokalet stenger har vi brukt ca 40 minutt på å telle og sortere røystesetlar og ringe inn eit førebels resultat.

  Eg har jobba med IT-drift i ca 15 år no, og ganske mange av desse åra i nær kontakt med vanlege brukarar. Det er heilt umogleg å få meg til å tru at like mange velgjarar skal bruke like kort tid som i dag dersom dei skal avgi stemmen sin på ein valgomat i val-lokalet (og det gjeld sjølv om ein kan velge mellom valgomat og papir). Det. Går. Ikkje. (Spesielt ikkje viss vi tek utgangspunkt i alminnelege brukarvenlegheit a la Staten, men vi kan jo håpe dei klarer lage noko bra denne gongen.)

  Men greitt nok, dette blir i verste fall ein fiasko. Det er veldig mykje som kan gjerast for å sørge for at flest mogleg får avgitt stemme slik dei vil, men det er viktig å vere obs på at det sannsynlegvis vil vere behov for minst dobbelt så mange valfunksjonærar som vanleg for å drive rettleiing, og desse bør ha både IT-kunnskap og IT-brukarstøytteerfaring godt over snittet.

  Det som er eit MYKJE større problem er val via internett, frå valfri PC og valfri plass, Det som kanskje skremmer meg aller mest er at problema kring dette blir så totalt ignorert og banalisert hos dei som er forkjemparar for val via internett. Anten har dei ikkje teke inn over seg kor ille det er, eller så vel dei same strategi som med DLD, nemleg å forsøke å gjenta til det kjedsommelege at det ikkje er farleg og dessutan er månen ein gullfisk.

  Det er eit demokratisk problem, nemleg at valet ikkje er hemmeleg. Du aner ikkje kven som står bak velgaren og PCen og ser kva vedkomande røyster, forsøker påvirke etc. At velgjaren kan gå til vallokalet og røyste på nytt hjelper faktisk ikkje på dette: det er og blir eit ikkje-hemmeleg val.

  Eit av ankepunkta frå dei internasjonale valobservatørane ved valet i 2009 var at folk fekk lov å gå mellom avlukket og manntalet/urna utan å brette røystesetelen med baksida ut. Eg skjønte først ikkje problemet og meinte folk måtte få velge sjølv om dei ville vise kva dei røysta. Problemet er sjølvsagt kjøp og sal av stemmer. At ein kan ombestemme seg heilt til valdagen er over ved internettval vil hjelpe litt på dette, men det vil faktisk vere folk som blir tvunge til å røyste som pater familias eller nokon andre vil, og som ikkje får lov å gå ut for å endre på dette.

  I tillegg kjem dei teknologiske utfordringane. Viss du har Windows på PCen din har du sannsynlegvis hatt virus ein eller annan gong, og du har sannsynlegvis vore plaga med annonsar som sprett opp i tide og utide og kanskje brukt anti-spyware-program av ymse slag? Det er blant anna slike program som gjer det mogleg å kapre nettbanksesjonar, og eg trur vel ikkje at ein valapplikasjon blir så mykje betre berre fordi departementet har bestilt eit sikkert program frå den samme leverandøren som skreiv nettbank-applikasjonen…

  I tillegg kjem kvaliteten på applikasjonen som sådan, både med sikker autentisering og identifisering, anonymisering av røystene samstundes som røysta skal kunne gjerast om både via nett og ved å røyste på papir, med hemmeleghald av røystane inntil valet er over, og til sist opptellinga. Kordan kan vi vere sikre på at ingen har tukla med røystene når det ikkje er noko fysisk å telle eller sjekke? Vi hadde 3 kryss i avvik mellom manntal og talet sorterte røystesetlar (talet røystesetlar stemte før vi telte, men summen av sortert papir var feil) etter fyrste telling av ca 3000 røyster ved siste val. Dette visste vi ville bli rydda opp i ved den andre tellinga, sidan papir-setlane jo var der. Kva når røystesetelen kun er bits på ein disk?

  (Difor vil eg ha valgomat med papirspor: velgaren røyster på valgomaten, som viser tydeleg kva ho røysta på skjermen og samstunde skriv det ut. Velgaren sjekker utskrifta og legg denne i ei urne. Ved opptellinga kan ein telle lappane i urna (evt heilt manuelt) og sjekke at det samsvarer med valgomaten. Ved avvik i opptellinga er det papir-kopiane som gjeld.)

 3. Ved elektronisk valg via internett er det ingen garanti for at det er riktig person som stemmer. Hvordan skal man logge på? Hva skal være indikatoren for at det er riktig person, jeg er helt sikker på at jeg har mulighet til å finne ut og logge meg inn med konas bruker. Hva med tyveri av innloggingsinformasjon? Jeg liker ikke å bruke ordet umulig, men en valg hjemmefra er så nærme det går an å komme til umulig.

  Bare det at en i familien kan påvirke andre til å stemme «riktig» gjør dette problematisk.

  En valgomat på stemmestedet er i så fall betraktelig bedre, men det er noe i ryggmargen som trekker mot at her er det den gode gamle måten som er best. – Så må vi bare fokusere på at flest mulig velger å legge Venstre i stemmeurna :)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s